مقالات

superheat سوپرهیت

  superheat سوپرهیت

  سوپرهیت :همانظور که میدانیم اب در فشار یک اتمسفر و در دمای 100سانتی گراد به جوش می اید وتغییر فاز میدهد و هرگونه دمای اضافی باعث  تبدیل بخار اب به ما فوق گرم یا همان سوپرهیت میباشد.سوپرهیت (مافوق ...


  دسته بندی مقالات


  آخرین مقالات

  superheat سوپرهیت

  superheat سوپرهیت

  Geochemical study of oil-liquid intrusions in oil wells

  Geochemical study of oil-liquid intrusions in oil wells

  Geomechanical investigation of gaps in discharged tanks

  Geomechanical investigation of gaps in discharged tanks


  آخرین پروژه ها

  superheat سوپرهیت

  superheat سوپرهیت

  Geochemical study of oil-liquid intrusions in oil wells

  Geochemical study of oil-liquid intrusions in oil wells

  Geomechanical investigation of gaps in discharged tanks

  Geomechanical investigation of gaps in discharged tanks