دفتر مرکزی :

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی غربی

تلفن :

سیستم تبرید

عیب یابی سیستم های مبرد و چیلر

  عیب یابی سیستم های مبرد و چیلر

  نوع عیب:کمپرسور روشن نمیشود.علت خرابی و رفع عیب:1: سوئیچ وصل نیست 2:فیوز سوخته یا برداشته شده است 3:آورلد کمپرسور عمل کرده 4:در سیم کشی قطعی وجود دارد 5:در سیستم کنترل قطعی وجود دارد 6:کنترل بعلت سرما قطع کرده(ترموستات) ...

  مبانی اپراتوری چیلر تراکمی (بخش2)

   مبانی اپراتوری چیلر تراکمی (بخش2)

   * نحوه روشن نمودن چيلر * نحوه خاموش نمودن چيلر * نقاط كنترلي مهم چيلر * محل قرار گيري ترموستات چيلر (در رفت از اواپراتور يا در ورود اواپراتور )*نحوه روشن نمودن چیلر تراکمی:1) در ابتداي راه اندازي ...

   انواع سیستم تبرید(بخش1)

    انواع سیستم تبرید(بخش1)

    تبریدتبرید عبارت است از جذب حرارت از یک سیال و دفع آن به سیال دیگر (سیال می تواند هوا یا آب ویا هر نوع گاز یا مایع دیگر باشد). در کلیه سیستمهای تبرید حفظ سرما مستلزم جذب حرارت ازموادی ...