دفتر مرکزی :

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی غربی

تلفن :

اصول دیفراست

اصول دیفراست با گاز داغ

    اصول دیفراست با گاز داغ

    اصول دیفراست با گاز داغتعريف ساده ديفراست يا برفك زدائي با گاز داغ را مي توان در يك جمله كوتاه به اين صورت بيان کرد كه : عبور گاز فوق داغ خروجي (تخليه) كمپرسور از داخل اواپراتور در حالي ...