دفتر مرکزی :

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی غربی

تلفن :

تعمیرات

مبانی اپراتوری چیلر تراکمی (بخش2)

    مبانی اپراتوری چیلر تراکمی (بخش2)

    * نحوه روشن نمودن چيلر * نحوه خاموش نمودن چيلر * نقاط كنترلي مهم چيلر * محل قرار گيري ترموستات چيلر (در رفت از اواپراتور يا در ورود اواپراتور )*نحوه روشن نمودن چیلر تراکمی:1) در ابتداي راه اندازي ...