دفتر مرکزی :

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی غربی

تلفن :

روشن

نحوه روشن و خاموش نمودن چیلر

    نحوه روشن و خاموش نمودن چیلر

    مقدمهمیدانیم که چیلر های یکی از بهترین دستگاه های برای تهویه مطبوع هستند.چیلر ها به دو دسته چیلر جذبی و تراکمی تقسیم میشوند،تفاوت بین این دو در نوع انرژی مصرفی برای تولید سرماست.هدف ما در ای مقاله ...