دفتر مرکزی :

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی غربی

تلفن :

شیراطمینان

شیر سه راهه برقی،مشعل(برنر)،محفظه احتراق،سیستم جرقه زن،شیر اطمینان،کلید حد در پکیج(بخش5)

    شیر سه راهه برقی،مشعل(برنر)،محفظه احتراق،سیستم جرقه زن،شیر اطمینان،کلید حد در پکیج(بخش5)

    شیر سه راهه برقی در پکیج های دومبدل برای تغییر وضعیت کارکرد پکیج از حالت بهداشتی به گرمایش از شير سه راهه استفاده می شود۔ دو قطعه اصلی تشکیل دهنده شير سه راهه، یکی موتور شیر سه راهه و دیگری ...