دفتر مرکزی :

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی غربی

تلفن :

محل نصب پکیج

محل نصب دستگاه پکیج(بخش7)

    محل نصب دستگاه پکیج(بخش7)

    شرایط مورد نیاز محل نصب دستگاه پکیج:1)بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد. حداقل فاصله افقی 41 سانتیمتر از این تجهیزات رعایت شود. 2) در معرض کوران شدید نباشد. 3) حداقل فاصله دستگاه از دیوار مقابل یک متر ...