دفتر مرکزی :

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی غربی

تلفن :

پکیج دیواری

محل نصب دستگاه پکیج(بخش7)

  محل نصب دستگاه پکیج(بخش7)

  شرایط مورد نیاز محل نصب دستگاه پکیج:1)بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد. حداقل فاصله افقی 41 سانتیمتر از این تجهیزات رعایت شود. 2) در معرض کوران شدید نباشد. 3) حداقل فاصله دستگاه از دیوار مقابل یک متر ...

  قطعات پکیج دیواری(بخش1)

   قطعات پکیج دیواری(بخش1)

   قطعات پکیج دیواری                شرح کارکرد اجزا و قطعات پکیج:قطعات پکیج را به دو دسته تقسیم می کنیم: 1. قطعات الکترونیکی 2. قطعات مکانیکی قطعات الکترونیکی خود به سه دسته تقسیم ...