دفتر مرکزی :

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی غربی

تلفن :

کنترل دما

برج خنک کن وکنترل دمای آب برج

    برج خنک کن وکنترل دمای آب برج

    انواع برج خنک کن1)برج خنك كن سانتريفوژ فلزي 2)برج خنك كن فايبر گلاس 3)برج خنك كن باز 4)برج خنك كن بستهاصول کارکرد برج خنک کنبرج ھاي خنك كن براي دفع گرماي كندانسور چیلرھا مورد استفاده مي باشند....