دفتر مرکزی :

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی غربی

تلفن :

برج خنک کن وکنترل دمای آب برج

برج خنک کن وکنترل دمای آب برج

انواع برج خنک کن

1)برج خنك كن سانتريفوژ فلزي
2)برج خنك كن فايبر گلاس
3)برج خنك كن باز
4)برج خنك كن بسته

اصول کارکرد برج خنک کن

برج ھاي خنك كن براي دفع گرماي كندانسور چیلرھا مورد استفاده مي باشند.برج ھاي خنك كن مرسوم از نوع مرطوب مي باشند . در حال حاضر بیشتر از برج ھاي خنك كننده فایبر گلاس كه داراي جریان معكوس مي باشند و یك فن مكنده كه در بالاي برج قرار دارد ھوا را مي مكد استفاده ميگردد .
با توجه به اینكه كنترل دماي آب برج در صحت عملكرد سیكل تبرید و چیلر نقش كلیدي دارد و در اصل گرماي دریافت شده از داخل ساختمان نھایتا باید از طریق برج خنك كن به بیرون دفع گردد لذا برج خنك كن از تجھیزاتي مي باشد كه معمولا دایم کار مي باشد و با توجھ بھ مصرف آب و برق در برج خنك كننده ، در صورت استفاده مناسب ميتوان مصرف انرژي را كاھش داد .

برج

نحوه كنترل دماي آب برج خنك كن

1)كنترل با ترموستات و فرمان روشن – خاموش به فن برج
2)استفاده از شير سه راهي با فرمان از ترموستات
3)استفاده ارترموستات تدريجي و كنترل دور فن با اينورتر
4)استفاده از ترموستات تدريجي و كنترل دور پمپ آب سيركولاسيون برج

اما محدويت هاي كاهش دماي آب برج خنك كن و كندانسور چيست ؟

محدوديت اصلي در كاهش دماي آب برج خنك كن عبارتست از امكان برگشت مايع و مكش روغن به داخل كمپرسورهاي پيستوني مي باشد . همانطور كه مي دانيد در سيكل تبريد تراكمي مبردي كه در كندانسور وجود دارد با دادن حرارت خود به آب ب رج، تقطير شده و مايع مي گردد.با پايين امدن دماي برج خنك كننده مايع خروجي از كنداسنور بيشتر
ساب كولد شده و به تبع آن مايع تحويلي به شير انبساط و تزريقي به اواپراتور افت دما مي يابد و ظرفيت جذب گرما در اواپراتور افزايش مي يابد و به همين دليل ممكن است خروجي از اواپراتور به صورت مايع و يا بسيار نزديك به دماي اشباع باشد كه اين امر در ورود به كمپرسور مي تواند باعث مكش روغن به همراه گاز گردد و يا اينكه مبرد به صورت مايع وارد كمپرسور گردد و كمپرسور آسيب ببيند . به صورت سرانگشتي و محاسبه اجمالي مي توان به اين نتيجه رسيد كه با كاهش هر ۱ درجه فارنهايت آب برج خنك كننده ،مصرف انرژي چيلر به ميزان ۲ درصد مي تواند كاهش
يابد .
*حداقل دماي مطلوب برج خنك كن براي چيلر تراكم ي ٢٠ درجه سانتيگراد مي باشد .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.