دفتر مرکزی :

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی غربی

تلفن :

شیر کنترل گاز در پکیج های معمول(بخش2)

شیر کنترل گاز در پکیج های معمول(بخش2)

شیر کنترل گاز

برای کنترل روشن و خاموش شدن و تنظیم شعله از شیر کنترل گاز استفاده می شود شیر گازها معمولا از دو نوع برق استفاده می کنند:برق 220 یا 110 ولت متناوب AC برای تغذیه سلونوئید های قطع و وصل گاز و برق2 تا 20 ولت مستقیم DC‏ برای تنظیم شعله و اتصال به مدولاتور۔بیشترین کاربری در پکیج های کشور ما از شیرگاز 5 می باشد.این شیرگاز ساخت کشور ایتالیا است و تنظیم آن به صورت دستی می باشد۔
فشار گاز می بایست 178 میلی متر ستون آب و یا 18میلی بار باشد
.فشار گاز خروجی از حداقل 1.5 ميلی بار تا حداکثر 12 ميلی بار تنظیم می شود که مقدار دقیق آن توسط شرکت سازنده برای سرویس کاران آموزش داده می شود تنظیم فشار حداقل با شعله کوتاد از طریق پیچ پلاستیکی که در وسط مدولار قرار دارد انجام می شود.با چرخش
پيج در مسیر عقربه های ساعت فشار گاز خروجی زیاد و در جهت عکس آن کم می شود.توجه داشته باشيد اين عمل فقط با بیچ گوشتی دو سو انجام گیرد، زیرا در وسط پیج حفره هایی قرار دارد که در انتهای میله مدولار مشخص است و در زمان تنظیم با پیچ گوشتی چهار سو،نوک ابزار با سرمیله مدولار برخورد می کند و همین موضوع باعث می شود تنظیم دقیق انجام نشود۔برای تنظیم حداکثر فشار خروجی با شعله زیاد، می بایست با چرخاندن مهره ای در اطراف پیچ تنظیم شعله کم می باشد، انجام شود۔برای چرخاندن این مهره می بایست از آچار 10 میلی متری استفاده
شود. با چرخاندن مهره در مسیر عقربه های ساعت فشار شعله زیاد افزایش می یابد ودر جهت مخالف کم می شوند۔
در زمان تنظیم شعله فشارسنج مخصوص را به قست
Output‏ متصل می کنیم۔ سپس برای تنظيم شعله كم يکي از سيم های تنظيم مدولار را قطع مي کنیم و با چرخش پیج مربوط به شعله کم فشار خروجی را تنظیم می کنیم. برای تنظیم شعله زیاد می بایست از یک ولت متر استفاده نمود ولت متر را در حالت برق DC‏ قرار می دهیم۔ توجه داشته
باشید رنج تنظیم شده می بایست بیشتر از 12 ولت باشد و ضمنا تست برق مستقیم در زمان مصرف صحیح می باشدٿیعنی سیم های مدولار به شیرگاز متصل باشد . شیر آب 
گرم مصرفی را باز نموده تا مشعل روشن شود.دمای تنظیم شده بر روی صفحه نمایشگر را در آخرين حالت قرار می دهیم تا دستگاه با حداکثر توان کار ‎کند.
ولت متر را به پشت سیم های مدولار متصل می کنيم ومنتظر می مانیم تا ولتاژ،به 14 ولت برسد۔اگر ولتاژ به 14 ولت نرسید، آرام آرام شعله را کم می کنیم تا دمای آب گرم مصرفی پايين بيايد و برد کنترل ولتاژ را بالاتر ببرد۔پس از رسیدن به 14 ولت با چرخش مهره شعله زیاد با توجه به فشارسنج میلی بار متصل به پیچ ‎ Outputتنظیم می کنید.
‎حداقل و حداكثر فشار گاز خروجی به نسبت بازدهی و توان حرارتی دستگاه مشخص می شود.پس بهتر است در مورد فشار شعله کم و شعله هر دستگاه با تکنسین همان شرکت مشورت شود یا به دفترچه فنی دستگاه مراجعه ‎کنید.شیر گاز های ‏ زیادی وجود دارند که مشابه شیرگازIT845 می باشد.تنظيم اين نوع شيرگازها به همین
صورت مکانیکی تنظیم نمی شوند.تنظیم این شیرگازها از برد کنترل با کم ولتاژ ارسالی انجام می شود۔برای تنظیم این نوع شیرگاز می بایست وارد منوی تنظیم شیرگاز شوید گزینه ‎HP‏ مربوط به شعله زیاد وگزینه LP مربوط به شعله کم می باشد که با کم و زیاد کردن اعداد مربوط تنظیم شعله انجام می شود.

شکل شیر کنترل گاز

این شیر وظیفه روشن و خاموش کردن و تنظیم شعله گاز را بر عهده دارد.متداول ترین شیر گاز مورد استفاده SIT845 ساخت کشور ایتالیا است. این شیر دارای دو شیر قطع و وصل گاز است (شیر برقی) و زمانی گاز از آن عبور می کند که هر دو شیر برقی با هم باز باشند و در غیر این صورت زمانی که حتی یکی از آن دو بسته باشند، گاز از شیر عبور نخواهد کرد.
وجود فنر مکانیزم شیر گاز در صورت قطع گاز یا برق، سبب قطع خودکار شیرهای برقی می شود۔
با توجه به شکل وقتی که فشار گاز خروجی، از فشار تعیین شده توسط مدولار بیشتر باشد، شیر تنظیم فشار باز می شود و در نتیجه فشار زیر دیافراگم اصلی سیستم کنترل دقیق کاهش می یابد. شیر اصلی بسته می شود و فشار خروج به فشار از پیش تنظیم شده می رسد و برعکس اگر فشار گاز خروجی کمتر از فشار تنظیم شده باشد، شیر
تنظیم فشار بسته می شود و فشار سیستم کنترل دقیق افزایش یافته، باعث باز شدن شیر اصلی می شود.بدین نحو شیر گاز ورود گاز با فشار ثابت به مشعل را تضمین می کند.

 تنظیم شیر کنترل گاز پکیج ھای معمول(SIT 845 SIGMA)

جهت تنظیم و اندازه گیری پارامتر های فشار پکیج به هیچ عنوان روش چشمی توصیه نمی شود و استفاده او وسایل اندازه گیری برای اندازه گیری فشار مناسب توصیه می گردد۔ چرا که روش چشمی به هیچ عنوان دقیق نیست و باعث گرفتن فاصله دستگاه از شرایط طراحی و ایده آل می شود۔
اندازه گیری فشار ورودی کنترل گاز
1)پس از جداسازی درپوش شیرگاز با توجه به شماره گذاری تصویر پیچ شماره 1 را کمی باز (یک گام)
و لوله مانومتر را در محل اندازه گیری فشار گاز ورودی قرار دهید۔
*برای اندازه گیری فشار،فشارسنج تفاضلی 510
TESTO‏ توصیه می گردد۔
2)پکیج را با حداکثر توان روشن کنید در این حالت (شیرآب گرم را تا انتها باز کنید) فشار ورودی گاز باید متناسب با نوع گاز مصرفی باشد که از طرف سازنده اعلام می گردد۔و بستگی به ظرفیت و نوع دستگاه دارد۔
3)در پایان تست فشار،پیچ 1را بسته و از محکم بودن آن مطمئن شوید. تنظيم حداکثر فشار ورودی به برنر پیچ 2 را کمی باز کرده (یک گام ) و لوله مانومتر را در نقطه فشار گیری قرار دهید. همانطور که در قسمت قبل ذکر شد ممکن اسن در برخی از دستگاه ها برای قرار دادن در حالت حداقل توان ،عملیات خاصی از طرف سازنده توصیه شده باشد که مراجعه به دفترچه نصب یا راهنمای سازنده توصیه میگردد.

 روش تست شیر گاز

1)تست مدار الکترونیکی

ابتدا آوومتر را در حالت بیزر قرار داده سپس سوزن های اتصال به سوکت را با با بدنه تست کنید.این عمل برای اطمینان از عدم وجود اتصال بين سيم پیچ ها با بدنه است.توجه داشته باشید یکی از سوزن ها می بایست با بدنه اتصال داشته باشد که به آن ارت می گویند.سه عدد سوزن مانده مربوط به مدارهای برق تغذیه 220 ولت می باشد.‏ از اتصال بدنه می بایست سوزن ها را با یکدیگر تست کنید۔این عمل برای اطمینان از عدم وجود اتصال کوتاه بين سیم پیچ هاست.حال که مطمئن هستیم از نظر ایمنی برای اتصال برق مستقیم به شیرگاز مشکلی وجود ندارد،می توانید برق مستقیم را متصل کنید۔
2)تست مدار مکانیکی
ابتدا سيم فاز را به پايين ترين سوزن و بالاترین سوزن به صورت موازی متصل کنید.سپس سیم نول را به سوزن دوم از پايين متصل کنید و برق را وصل کنید.در این هنگام اگر با فشاری حداقل 5 ميلی بار و حداكثر 30 میلی بار به قسمت ورودی
بدمید،می بایست از قسمت خروجی گاز خارج شود.توجه داشته باشید خروج گاز در این حالت به تنظيم پیچ شعله کم در قسمت مدولار بستگی دارد۔ در صورت خارج نشدن گاز با تنظیمات مجدد تست کنید. در این حالت با چرخاندن پیج وسط مدولار در مسیر عقربه های ساعت می بایست مقدار گاز خروجی افزایش یابد.

3)تست مدولار

تست قسمت مدولار فقط در زمان کارکرد شیرگاز با کم و زیاد شدن برق مدولار اماکن پذیر است.

شیر کنترل گاز در پکیج های چگالشی 

این شیر وظیفه اش خاموش و روشن کردن و تنظیم شعله گاز در پکیج های چگالشی را بر عهده ‎دارد.متداول  ترین شیرگاز مورد استفاده ‎SIT 848 Sigma‏ ساخت کشور ایتالیا است۔این شیر با برق 220 ولت کار و ورود گاز به مشعل پکیج های چگالشی قطع یا وصل می کند.از آنجا که پکیج های چگالشی مجهز به فن با دور متغیر(مدولار)
است،طراحی نوع پکیج ها به گونه ای است که به دليل وجود ونتوری در شیر گاز،با تغییر دور موتور فن(سرعت چرخش پره فن) میزان گاز ورودی به مشعل تغییر می کند.یادآور می شود این دو پارامتر با هم رابطه مستقیم ‎دارند. بدین صورت که با افزایش دور فن و جریان هوای بیشتر در فن عمل مکش بیشتری انجام شده گاز بیشتری وارد مشعل خواهد شد و با کاهش دور فن گاز کمتری به مشعل خواهد رسید۔ در اینجا توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که بر خلاف شیر کنترل گاز پکیج های معمول،تنظیمات شیر کنترل گاز پکیج های چگالشی متناسب با کیفیت پارامتر های
محصولات احتراق (به خصوص ‎CO2‏) تنظيم می گردد و به هيچ عنوان متناسب با فشار گاز در حالت حداقل و حداکثر شعله تنظیم نمی شود و برای تنظیم شیر کنترل گاز باید از دستگاه آنالیز محصولات احتراق استفاده نمود۔
به طور مثال: (1-testo-327)

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.