دفتر مرکزی :

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی غربی

تلفن :

عیب یابی سیستم های مبرد و چیلر

عیب یابی سیستم های مبرد و چیلر

نوع عیب:کمپرسور روشن نمیشود.

علت خرابی و رفع عیب:

1: سوئیچ وصل نیست
2:فیوز سوخته یا برداشته شده است
3:آورلد کمپرسور عمل کرده
4:در سیم کشی قطعی وجود دارد
5:در سیستم کنترل قطعی وجود دارد
6:کنترل بعلت سرما قطع کرده(ترموستات)
7:در سیم کنترل اشکال وجود دارد
8:سیسم کشی ها اشتباهی یا خرابی دارد

نوع عیب:کمپرسور روشن نمی شود ولی در مدار کنترل حفاظت آلارم است.

علت خرابی و رفع عیب:

1: سیم کشی اشتباهی یا قطعی دارد
2: افت ولتاژ در مدار زیاد است
3:نقص در خازن راه انداز
4: رله کنتاکت بسته و چسبیده است
5: موتور کمپرسور اتصال کوتاه شده
6: های پرشر قطع کرده است
7: مکانیسم داخلی کمپرسور (آدرلد)قطع کرده است
8:فشار روغن کمو سوئیچ آن قطع کرده است

نوع عیب:کمپرسور استارت می خورد ولی روی دور آرام نمی رود.

علت خرابی و رفع عیب:

1: اشتباه در سیم کشی وجود دارد
2: افت ولتاژ زیاد است
3: رله در حالت باز است
4: خازن راه انداز خراب است
5: ظرفیت خازن کم و یا خراب است
6: موتور کمپرسور دارای اتصال کوتاه یا قطعی است
7: مکانیسم داخلی کمپرسور خرابی یا قطعی دارد.

نوع عیب:کمپرسور استارت می خورد و کار می کند ولی آورلد عمل می کند.

علت خرابی و رفع عیب:

1: آمپر اضافی از مدار کنترل گذشته و فیوز را سوزاندست
2: افت ولتاژ در سیستم بالاست
3: حفاظت و آورلد قطع کرده
4:ایراد در خازن
5: های پرشر قطع کرده است
6:گاز برگشتی به کمپرسور داغ و کمپرسور داغ شده است
7: موتور کمپرسور اتصال کوتاه و یا عیب دارد
8: بلبرینگ یا پیستون کمپرسور گریپاژ کرده است

نوع عیب:کمپرسور استارت می خورد ولی زود خاموش می شود.

علت خرابی و رفع عیب:

1: یکی از آورلدها قطع کرده است
2:ترموستات فرمان قطع داده است
3:های پرشر مدار را قطع کرده است:

علت های پرشر عبارتند از:
a)فشار در سیستم بالاست b )وجود هوا یا گازهای غیر
قابل تقطیر در مدار c )شارژ اضافی بر ظرفیت فریون
d )قطعی مکانیسم داخل کمپرسور مثل بی متال بر اثر گرما

4: سوییچ فشار پایین قطع کرده است.
5: نشت گاز از شیر برقی(سولونوئید ولو)
6:نشت گاز از شیر دهش (دیسچارچ)
7:کمبود گاز در مدار
8:اختلال در کار تجهیزات انبساط
9:مشکل از شیر انبساط

نوع عیب:کمپرسور سعی میکندروشن شوداما توسط سوئیچ آورلد قطع می شود و بعد از مقداری استارت روشن می شود.

علت خرابی و رفع عیب:

1: ولتاژ خیلی پائین است
2:رنج قطع و وصل ترموستات پائین انتخاب شده است (دمای
قطع و وصل خیلی بهم نزدیک است)
3:بالب ترموستات خوب در جایش محکم نیست.
4:نقص در رله کنتاکت وجود دارد
5:ضعیف یا خرابی خازن
6:گرفتگی یا مسدود بودن در مسیر مثل درایر , صافی و شیرآلات

نوع عیب:کمپرسور روشن می شود ولی سریع توسط آورلد قطع می شود.

علت خرابی و رفع عیب:

1: رله استارت چسبیده است
2:نقص در خازن استارت
3:افت ولتاژ زیاد

نوع عیب:کمپرسور دائم کار می کند.

علت خرابی و رفع عیب:

1: ظرفیت دستگاه پایین است
2:فضای تهویه نسبت به دستگاه بزرگ است
3:کویل اپراتور یخ زدگی دارد
4:در سیستم مبرد نقص وجود دارد
5:کندانسور کثیف است
6:در سیستم مبرد گرفتگی وجود دارد
7: کویل کندانسور کثیف است
8:فیلتر درایر گرفتگی یا کثیف است
9: چیلر در محیط خیلی گرم نصب شده است
11 : هوا یا گازهای غیر قابل تقطیر در فریون وجود دارد
11 : شیر انبساط اواپراتور بسته یا خراب است
12 : کمپرسور بدون راندمان کار می کند

نوع عیب:خازن استارت باز یا اتصال کوتاه و یا سوخته

علت خرابی و رفع عیب:

1: کنتاکت رله چسبیده است
2:افت ولتاژ زیاد است یا عدم کار صحیح رله یا بار استارت
زیاد می باشد
3:قطع و وصل سریع دستگاه
4:عدم کارکرد درست خازن
5:افرایش شدید ولتاژ

نوع عیب:رله استارت دارابی خرابی یا سوختگی است.

علت خرابی و رفع عیب:

1: ولتاژ بسیار بالا یا پائین است
2:عدم کار صحیح رله
3: اتصال کوتاه یا نقص در رله
4: معیوب بودن خازن راه انداز

نوع عیب:دمای فضا بسیار بالاست.

علت خرابی و رفع عیب:

1: کارکرد کوتاه مدت دستگاه
2: گرفتگی در مدار گاز یا مایع
3:دمای تنظیم اتاق خیلی بالا انتخاب شده
4:شیر انبساط و یا اواپراتور کوچک می باشند.
5:سایز خط مبرد خیلی کوچک است
6: یونیت )دستگاه(کوچک انتخاب شده است
7: هوا در اواپراتور خوب جریان ندارد
8: یخ زدگی در کویل اواپراتور
9: کافی نبودن ظرفیت کمپرسور

نوع عیب:خط مکش یخ زده و یا عرق می کند

علت خرابی و رفع عیب:

1: مقدار مبرد از شیر انبساط زیادتر از نیاز عبور می کند
2:شیر انبساط زیاد باز می شود (تنظیم نیست)
3:فن اواپراتور کار نمی کند
4: گاز زیاد شارژ شده است

نوع عیب:خط مایع یخ زده و یا عرق می کند.

علت خرابی و رفع عیب:

1: گرفتگی در فیلتر درایر
2: شیر خط مایع بسته یا گرفتگی دارد.(شیر رسیور بسته
شده است)
3:لیک (نشت)در سولونوئید ولو

نوع عیب:یونیت صدا دارد.

علت خرابی و رفع عیب:

1: شل بودن قطعات
2: لرزش لوله ها
3: لرزش فن و تسمه
4: صدای خرابی بلبرینگ ها
5: کمبود شارژ گاز

نوع عیب:فشار خیلی بالاست

علت خرابی و رفع عیب:

1: شارژ اضافی نمودن
2: وجود هوا یاگاز غیر قابل تقطیر در سیستم
3: کثیفی کندانسور
4: خرابی فن کندانسور
5:یونیت در جای خیلی گرم نصب شده
6: مشکل در جریان گردش آب در کندانسور
7: شیر اصلی آب بسته
8: گرفتگی در مدار مثل درایر و غیره
9: شیر دهش کمپرسور بسته است

نوع عیب:اواپراتور یخ میزند و در موقع کار مشکل ایجاد می کند.

علت خرابی و رفع عیب:

1: وجود رطوبت در مبرد
2: چسبندگی و بسته بودن شیر در مسیر

نوع عیب:فشار خیلی پایین است

علت خرابی و رفع عیب:

1: کمبود گاز مبرد در سیستم
2: لیک در مدار
3: یونیت در محل خیلی سرد نصب شده است
4: آب کندانسور خیلی سرد است

نوع عیب:خط مایع خیلی داغ است.

علت خرابی و رفع عیب:

1: اضافه شارژ گاز
2: وجود هوا یا گاز در سیستم
3: شیر انبساط خیلی بزرگ انتخاب شده
4: فشار بالاست

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.