دفتر مرکزی :

تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان فاطمی غربی

تلفن :

superheat سوپرهیت

superheat سوپرهیت

سوپرهیت :

همانظور که میدانیم اب در فشار یک اتمسفر و در دمای 100سانتی گراد به جوش می اید وتغییر فاز میدهد و هرگونه دمای اضافی باعث  تبدیل بخار اب به ما فوق گرم یا همان سوپرهیت میباشد.

سوپرهیت (مافوق گرم)یعنی دمای بالای  جوش ان ماده نه به معنای داغ بودن.

هدف از سوپرهیت:جلوگیری از ورود مبرد در فاز مایع به داخل کمپرسور میباشد که در صورت رعایت نکردن باعث اختلال در روغن کاری و خرابی قسمت مکانیکی و سیم پیچ کمپرسور میباشد و در صورت بالا بودن سوپرهیت باعث داغ کردن کمپرسور و سوختن کمپرسور میشود کمپرسور های برودتی با مبرد خنک میشوند تنظیم بودن سوپرهیت یک مسیله جدی میباشد.

روش اندازه گیری سوپرهیت:ابتدا گیج فشار را به لوله ساکشن سیستم نصب میکنیم و سپس دمای لوله ساکشن 30سانت بعد از خروجی اواپراتور را اندازه گیری میکنیم. و فشار را از روی گیج میخوانیم و با مراجعه به جدول فشار دما  گاز متناظر فشارس که روی گیج هست را در جدول میخوانیم و دمای مبرد در ان فشار را از روی جدول میخوانیم،اختلاف این دو دما یعنی دمایی که اندازه گرفتیم با دمایی که از روی جدول خواندیم مقدار سوپرهیت ما هستش و مقدار استاندار سوپرهیت 5درجه سانتی گراد هستش تنظیم این مقدار با اکسپنشن ترموستاتیک کار بسیار سختی هست بخاطر همین در اکسپنشن های ترموستاتیک  سوپرهیت را بین 6الی 10درجه سانتی گراد میگیریم در اکسپنشن های الکترونیکی نیازی به تنظیم سوپرهیت نمی باشد درایو این شیر ها با اندازه گیری دما و فشار سوپرهیت را تنظیم میکند.

یک نرم افزار مفید و کاربردی برای محاسبه سوپرهیت نرم افزارpt-sliderهستش.

مثال کاربردی:

دمای ساکشن یک چیلر 10درجه سانتی گراد و فشار ساکشن 60پی اس ای هستش و مبرد ما R22میباشد

سوپرهیت را مشخص کنید و بگویی برگشت مایع داریم یا نه ایا سوپرهیت مناسب هست؟

ابتدا از روی جدول دمای مبرد در 60 پی اس ای را میخوانیم:

p60psi=T0/73C

دما در فشار 60PSIبرابر0/73درحه سانتی گراد میباشد.

سوپزهیت:10-0/73=9/27

سوپرهیت برابر9/27درجه سانتی گراد میباشد

سوپرهیت ما مورد قبول میباشد و در بازه بین 6الی 10 میباشد و برگشت مایع نداریم.

برای تنظیم سوپرهیت در اکسپنشن های ترموستاتیکی  یک عدد پیچ رو شیر اکسپنشن میباشد که ان را اگر در جهت عقربه های ساعت بچرخانیم مقدار دبی شیر کم میشود و سوپرهیت افزایش میابد و اگر خلاف عقربه های ساعت بچرخانیم مقدار دبی مبرد افزایش میابد و این بتعث میشود سوپرهیت کاهش یابد ،برای تنظیم بعد از اندازه گیری سوپرهیت پیچ را بر اساس نوع نیاز 90درجه میچرخانیم  و 30دقیقه منتظز میمانیم تا شیراکسپنشن ما پاسخ دهد ،بعد 30دقیقه دوباره سوپرهیت را اندازه میگیریم اگر تنظیم شد در پوش شیر را میبندیم در غیر این صورت این عمل را تکرار میکینیم تا سوپرهیت تنظیم شود.

برای اندازه گیری دما بهتره از دما سنج سه لیزر استفاده کنید.

در نرم افزارPT-SLIDERفشار بر حسب بار میباشد برای تبدیل PSIبهBAR

فشار PSIرا تقسیم بر 14/5کنید فشار برحسب BARبه دست می اید.

 

 

 

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.